CMYK

CMYK jest skrótem od angielskich nazw barw farb triadowych (Cyan, Magenta, Yellow, blacK lub jak kto woli Kontur, niektórzy mówią „Key Colour”). Jest to, tak zwany, subtraktywny sposób mieszania barw (C, M, Y), w efekcie którego otrzymuje się barwę czarną. Mieszaniu teoretycznie mogą podlegać wyłącznie trzy barwy kolorowe (C, M, Y), aby uzyskać wszystkie odcienie […]

Czytaj dalej


CIE Lab

Trójwymiarowa przestrzeń barwowa charakteryzująca się trzema parametrami takimi jak: L* reprezentujący jasność, a* reprezentujący zakres od czerwieni do zieleni oraz b* zakres od żółtego do niebieskiego. Jest to najbardziej popularna przestrzeń barwowa, wykorzystywana w pomiarach kolorymetrycznych i spektrofotometrycznych. Obejmuje, w przybliżeniu, zakres postrzegalny przez oko ludzkie i jest matematycznym przekształceniem przestrzeni CIE XYZ.

Czytaj dalej