RIP

RIP (Raster Image Processor) urządzenie (RIP sprzętowy) lub program (RIP programowy), zamieniający dane zapisane w języku PostScript na obraz rastrowy dostosowany do współpracującego urządzenia (naświetlarki, drukarki, itp.). Plik rastrowy jest dostosowywany do zadanej rozdzielczości urządzenia.

Czytaj dalej


Liniatura rastra

Liniatura rastra nazywana także gęstością rastra jest definiowana linią elementów graficznych (punktów, linii itp.) rozmieszczonych w stałych odstępach na jednostce długości, a w konsekwencji na jednostce powierzchni i wyrażona zwykle w liniach na cm – lpc (w krajach anglojęzycznych w liniach na cal – lpi). Z praktyki wiadomo, że raster o dużej gęstości umożliwia uzyskanie […]

Czytaj dalej


Kształt punktów rastrowych

Z punktu widzenia wymagań technologii optymalna forma punktów rastrowych powinna mieć strukturę zbliżoną do łańcuchowej z okrągłymi punktami w obszarze niskich i wysokich wartości tonalnych oraz z punktami zbliżonymi do eliptycznych w obszarze średnich wartości tonalnych, w których ma miejsce wiązanie punktów.

Czytaj dalej