Z jaką gęstością optyczną drukować?

Żadna norma nie określa optymalnej gęstości optycznej farby. Zalecenia dotyczą między innymi takich parametrów jak współrzędne barw w przestrzeni Lab dla barw pierwszo- (CMYK) i drugorzędowych (RGB) oraz przyrost punktów rastrowych. Jednym z najlepszych wyznaczników prawidłowego nasycenia (ilości nadawanej farby) jest kontrast względny mierzony na polu 75% lub 80%. Wartość tą należy wyznaczyć doświadczalnie dla […]

Czytaj dalej