Noworoczny prezent

Miesiące mijają, a czasu na przyjemności nie przybywa. Trudno też o części, którymi mógłbym uzupełnić braki w pulpicie i jego okolicy. Nie spodziewałem się zatem, że dostanę taki noworoczny prezent. Kolejny raz muszę przyzanć (wcześniej pisałem o tym przy pozyskaniu prękościomierza), że są na tym świecie dobrzy ludzie i wirtualne znajomości mogą owocować w realu.

Czytaj dalej


Kalibracja mierników

Po kalibracji wejść, czyli potencjometrów hamulców, przyszła kolej na mierniki elektryczne, manometry oraz prędkościomierz. Są to wyjścia w większości obsługiwane przez funkcję PWM interfejsu PoKeys. Jedynym wyjątkiem jest prędkościomierz, dla którego zabrakło takiego wyjścia i jest kontrolowany jedynym wyjściem analogowym na pinie 43, który jest jak na razie dostępny w wersji PoKeys55. Po wprowadzeniu obsługi […]

Czytaj dalej


Kalibracja hamulców

Hamulce to jedne z najważniejszych elementów wykorzystywanych podczas prowadzenia pociągu, więc ich poprawne działanie w pulpicie jest bardzo pożądane. Z drugiej strony są jednymi z najprostszych do zintegrowania poprzez interfejs PoKeys. Chciałbym tu przedstawić sposób kalibracji podłączonych potencjometrów o wartości 10K, które są konieczne do działania hamulców. Opis ich podłączenia można znaleźć tutaj, tutaj oraz […]

Czytaj dalej


Oby tylko nie zasnąć

Czuwak Aktywny (CA) oraz Samoczynne Hamowanie Pociągu (SHP) to dwa najpopularniejsze systemy zabezpieczenia stosowane w pojazdach trakcyjnych w Polsce. Nie może ich również zabraknąć w symulatorze. Przycisk zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie kolumny nastawników to jeden z najczęściej używanych elementów pulpitu. Mniej więcej co 60 sekund wymusza na maszyniście reakcję, która ma zweryfikować jego dobry stan.

Czytaj dalej